Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6702
Title: Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen. Onderzoek met het Virtuele Lab
Other Titles: Social Cognition in Psychologically Healthy Adults. Research with the Virtual Laboratory
Authors: Rebber, Anja I.
Keywords: Social cognition
Virtual laboratory
Emotions
Theory of Mind
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deficiënties in sociale vaardigheden zijn een belemmering in het dagelijks leven. Efficiënt screenen van deficiënties in sociale vaardigheden kan een stap voorwaarts betekenen in het gericht aanbieden van hulp aan personen met zwaktes op dit gebied. Frith en Frith (2008) stelden een gelaagd model van sociale cognitie voor, hetgeen in deze studie nader geanalyseerd werd om meer inzicht te verkrijgen in de opbouw van sociale vaardigheden. In deze studie werd gekeken naar de eerste twee niveaus van het model van Frith en Frith (2008), te weten de waarneming van emoties en Theory of Mind (ToM) bij psychisch gezonde volwassenen. Voor de emoties werd gekeken naar prestatieverschillen tussen positieve en negatieve emoties bij een puur visuele, een puur auditieve en een gecombineerde aanbieding van de cues. Voor de ToM werd gekeken naar het verschil in prestaties met en zonder contextinformatie en of de ToM werkelijk op de emotieherkenning voortbouwt. Tevens werd naar de invloed van enkele demografische variabelen gekeken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6702
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Rebber.pdf85.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.