Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6703
Title: Focusgroeponderzoek naar Informatie en Nazorgbehoeften van Ex-kankerpatiënten
Other Titles: Information and Aftercare Needs of Cancer Survivors: a Focus Group Study
Authors: Traanman, Edwina
Keywords: Cancer survivor
unmet needs
percieved needs
after care
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Kanker is een levensbedreigende ziekte die wereldwijd 12,7 miljoen mensen treft per jaar. Door effectievere behandelingen en voortijdige herkenning neemt het aantal kankerpatiënten toe. Maar nadat de ziekte succesvol is behandeld blijken veel ex-kankerpatiënten behoefte aan informatie en ondersteuning te hebben in verband met mentale en fysieke problemen. De huidige nazorg is voor een grote groep voormalige kankerpatiënten niet tevredenstellend. Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek dat onderdeel is van een groter project dat tot doel heeft een online gepersonaliseerde nazorginterventie, de Kanker Nazorg Wijzer, voor ex-kankerpatiënten te ontwikkelen en te testen. De interventie heeft tot doel om het zelfmanagement van ex-kankerpatiënten te vergroten onder andere door te voorzien in de behoefte aan professionele steun en informatie. De hier gerapporteerde studie is bedoeld om inzicht te krijgen in de nazorgbehoeften van voormalig kankerpatiënten. Hiervoor werden de informatie en ondersteuningsbehoeften van hen onderzocht. Daarnaast werd nagegaan hoe een internet interventie volgens de deelnemers vormgegeven zou moeten worden. Eveneens werden de verschillen en overeenkomsten in nazorgbehoeften en wensen voor een online interventie tussen de kankersoorten, de leeftijdsgroepen en sekse onderzocht. De bevindingen uit deze studie hebben input geleverd voor de ontwikkeling van de Kanker Nazorg Wijzer.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6703
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Traanman.pdf113.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.