Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6704
Title: Subjectieve Gezondheidsklachten en Automatische Verwerking van Gezondheidsgerelateerde Informatie
Authors: Strien-Knippenberg, Inge van
Keywords: subjectieve gezondheid
subjectieve klachten
online Strooptaak
verwerking van gezondheidsinformatie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Diverse onderzoeken tonen een aandachtsbias aan voor gezondheidsgerelateerde informatie ten opzichte van niet-gezondheidsgerelateerde informatie, waarbij de subjectieve gezondheid een modererende factor is. In het huidige onderzoek is onderzocht of er bij aanwezigheid van subjectieve gezondheidsklachten sprake is van een aandachtsbias voor alle ziektegerelateerde informatie, of dat deze aandachtsbias specifiek is voor ziekte informatie die gerelateerd is aan de subjectieve klacht(en) van een persoon. De deelnemers waren 113 vrouwen en 64 mannen in de leeftijd van 25-65 jaar, van wie 48 met een officiĆ«le medische diagnose. De deelnemers maakten online een Strooptaak met ziektegerelateerde en niet-ziektegerelateerde woorden en een subjectieve klachtenvragenlijst. Er werd geen verschil gevonden in de reactietijden tussen ziektegerelateerde (M = 1206.2, SD = 210.6) en niet-ziektegerelateerde woorden (M = 1210.8, SD = 213.3), t(176) = -1.028, p = .281, d = -.08. Daarnaast was er geen verband tussen de totaalscore op de klachtenvragenlijst en de aandacht voor ziektegerelateerde woorden, evenmin als tussen de specifieke subjectieve klachten en de aandacht voor informatie met betrekking tot deze klachten (r < .100). De conclusie van het onderzoek is dat er geen specifieke aandachtsbias bestaat voor gezondheidsinformatie die gerelateerd is aan de subjectieve klacht(en) van een persoon. Het resultaat dat er geen verschil is in aandacht voor gezondheidsgerelateerde informatie in vergelijking met niet-gezondheidsgerelateerde informatie is tegenstrijdig met voorgaande onderzoeken. Wel blijkt uit het huidige onderzoek dat de kleuren in de Stooptaak van invloed zijn op de reactietijden. Dit kan betekenen dat de resultaten van voorgaande onderzoeken verklaard kunnen worden door de gebruikte kleuren in de Strooptaak in plaats van door een echte aandachtsbias. Onderzoek naar kleuren die in de Strooptaak gebruikt kunnen worden is aan te bevelen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6704
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_van_Strien_Knippenberg.pdf156.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.