Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6705
Title: PODIUMANGST: Who’s at risk? De relatie tussen persoonlijkheidsfactoren, copingstijlen en podiumangst bij conservatoriumstudenten.
Authors: Waiboer, Kees
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is onderzoek gedaan naar de relaties tussen twee persoonlijkheidstrekken (extraversie, neuroticisme) en podiumangst. Onderzoeken of er een verband bestaat tussen persoonlijkheidstrekken en de mate van podiumangst en in hoeverre copingstijlen afzonderlijk deze relatie kunnen modereren, vormde het doel van het onderzoek. Een duidelijk antwoord op deze vraag zou voor training en behandeling van podiumangst bij musici van betekenis kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder de conservatoriumstudenten van de conservatoria Arnhem, Enschede en Zwolle (ArtEZ). Van de 352 aangeschreven studenten hebben er 99 studenten de vragenlijst ingevuld, 94 studenten hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. De persoonlijkheidstrekken extraversie en neuroticisme zijn gemeten met de Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor-Inventory (NEO-FFI), de copingstijlen zijn gemeten met de UCL, de mate van podiumangst is gemeten met een in het Nederlands vertaalde versie van de Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI). Conclusie: er zijn verbanden gevonden tussen de persoonlijkheidsfactoren extraversie en neuroticisme enerzijds en podiumangst anderzijds, tussen copingstijlen en de mate van podiumangst; maar copingstijlen kunnen de relatie tussen de persoonlijkheidsfactoren en de mate van podiumangst niet modereren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6705
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Waiboer.pdf133.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.