Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6706
Title: Neuroticisme en Coping stijl bij Depressieve Migrantengroep Patiënten
Authors: Al-Shebani, Maitham
Keywords: persoonlijkheidstrek
neuroticisme
coping
migranten
stress
depressieve patiënten
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze cross sectionele survey is onderzoek gedaan onder depressieve Turkse en Marokkaanse patiënten naar de samenhang tussen neuroticisme en depressie. Er is onderzocht of coping een modererend effect heeft op de relatie tussen neuroticisme en depressie. Verschillende ingevulde vragenlijsten zijn hiertoe geanalyseerd. Volwassen Turkse en Marokkaanse patiënten gediagnosticeerd met een depressie en die alle vragenlijsten ingevuld hadden werden opgenomen als respondenten van dit onderzoek. De data van de volgende vragenlijsten werden gebruikt in de analyse: BDI-II-NL, SCL-90, UCL, NEO-FFI. De onderzoeksgroep bestond uiteindelijk uit 59 respondenten. Een samenhang werd onderzocht middels de Pearson correlatiecoëfficiënt. Er werd een sterke positieve samenhang gevonden van neuroticisme op depressie. Middels moderator analyse blijkt dat er ondersteuning is gevonden voor de verwachting dat de emotionele coping modereert op het verband tussen neuroticisme en depressie. Bij probleemgerichte coping is er middels moderatie analyse eveneens ondersteuning gevonden dat er een significante interactie is van probleemgerichte coping op het verband tussen neuroticisme en depressie. Bij zowel een lage emotionele coping en een lage probleemgerichte coping is er een sterker verband tussen neuroticisme en depressie terwijl werd verwacht dat alleen lage emotionele coping, dus een inadequate en negatieve wijze van emotionele coping, een negatief effect zou hebben op het verband tussen neuroticisme en depressie. Beide vormen van coping lijken nodig te zijn om depressieve gevoelens te verminderen bij neurotici. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor een breed scala aan coping strategieën in de behandeling van depressie onder de Turkse en Marokkaanse patiënten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6706
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Al_Shebani.pdf80.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.