Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6707
Title: De causale Relatie tussen Intimiteit en Seksueel verlangen en de modererende invloed van Sekse en Relatietevredenheid op deze relatie
Other Titles: The causal Association between Intimacy and Sexual desire and the moderating role of Gender and Relationship satisfaction
Authors: Baas, Esther
Keywords: seksueel verlangen
intimiteit
relatietevredenheid
sekse
Experience Sampling Methode (ESM)
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is nog weinig empirisch onderzoek verricht naar causale verbanden tussen intimiteit en seksualiteit in het dagelijks leven binnen een partnerrelatie. Veelal is getracht deze verbanden te onderzoeken met behulp van observationele en cross sectionele onderzoeksdesigns. Hierdoor bleef het echter onduidelijk of er sprake is van een voorspellende relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen. Middels de Experience Sample Methode is dit causale verband tussen intimiteit en seksueel verlangen onderzocht. Ook is onderzocht of sekse en relatietevredenheid een modererende invloed op dit verband hebben. De steekproef bestond uit volwassen mannen (N=10) en vrouwen (N=9) uit de sociale omgeving van de onderzoeker. De gemiddelde leeftijd is 39.58 (SD = 11.98) en gemiddelde relatieduur is 15.74 jaar (SD = 10.78). Respondenten hebben op zeven achtereenvolgende dagen maximaal tien keer per dag dezelfde vragenlijst over intimiteit en seksueel verlangen ingevuld. Daarnaast werd ook relatietevredenheid gemeten. Time-lagged multilevel regressieanalyses werden uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6707
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Baas.pdf87.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.