Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6708
Title: Denken en Doen Doen of Denken. Het verband tussen seksueel risicovol gedrag en de impulsieve en reflectieve cognitie.
Authors: Berg, Petra van den
Keywords: Duaal- processen
seksueel risicogedrag
werkgeheugen
dagelijkse stress
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Seksueel overdraagbare aandoening is nog steeds een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg. Ondanks toegenomen kennis over seksueel overdraagbare aandoeningen, blijkt uit statistieken een stijging van onbeschermd seksueel gedrag. Op zoek naar nieuwe preventie methoden om seksueel risicogedrag te verminderen, is in dit onderzoek gekeken naar processen die mogelijk seksueel risicogedrag beïnvloeden. Veel theoretische modellen vertonen lacunes in het voorspellen van gedrag. Mensen blijken gedrag te vertonen, dat in strijd is met hun bewuste houding ten opzichte van dat gedrag. Processen, waarin het conflict tussen reflecterende en impulsieve cognitie centraal staat, kunnen mogelijk een verklaring bieden waarom mensen hun gedrag in een fractie van een seconde aanpassen. Verder wordt de vraag gesteld of deze twee vormen van cognitie worden beïnvloed door de werkgeheugencapaciteit en dagelijkse stress. De respondenten zijn ingedeeld in twee groepen. Eén groep bestond uit respondenten die bij de GGD het SOA- spreekuur bezoeken zichzelf hebben blootgesteld aan seksueel risicogedrag. De andere groep is gevormd door respondenten die het reizigersspreekuur bij de huisarts bezoeken, die dus preventieve maatregelen treffen voor hun gezondheid. We hebben meting gedaan van concreet seksueel gedrag, de bereidheid tot seksueel risicogedrag, attitude met betrekking tot gebruik condooms, geneigdheid tot seksueel gedrag, ervaren gevoelens van dagelijkse stress, werkgeheugencapaciteit en de impliciete attitude ten aanzien van beschermde en onbeschermde seks. Resultaten toonden dat meer negatieve attitude ten aanzien van condoom gebruik, als ook meer geneigdheid tot seksueel gedrag significant samenhangen met de bereidheid tot seksueel risicogedrag. Meer geneigdheid tot seksueel gedrag bleek samen te hangen met een betere voorspelling van indeling tot Soa- groep. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de samenhang werd gemodereerd door capaciteit werkgeheugen of ervaren dagelijkse stress.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6708
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Berg_van_den.pdf275.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.