Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6709
Title: De Invloed van Leeftijd, Life-events en Dagelijkse Stress op de Variabiliteit van Tijdsperspectief
Authors: Bergman, M.C.
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om de variabiliteit van tijdsperspectieven te kunnen objectiveren, werd een cross-sectioneel onderzoek verricht naar de invloed van leeftijd, life-events en dagelijkse stress op tijdsperspectieven. Gehypothetiseerd werd dat tijdsperspectieven onder invloed van deze variabelen staan. De verwachting was dat life-events en dagelijkse stress positief samenhingen met de tijdsperspectieven past-positive, present-fatalistic en past-negative. Bij leeftijd was de verwachte relatie met de tijdsperspectieven past-positive, past-negative en present-hedonistic positief en met future negatief. De respondenten (N = 103) hadden een gemiddelde leeftijd van 41.6 jaar (SD = 12.5). Naast de Zimbardo Time Perspective Inventory werd in de online enquête de Perceived Stress Scale en de Lijst van gebeurtenissen toegevoegd en werden een aantal demografische gegevens gevraagd. Multipele regressieanalyses toonden aan dat variantie in de tijdsperspectieven past-positive, present-fatalistic en past-negative wordt verklaard door dagelijkse stress, doch niet door life-events of leeftijd. In een context van dagelijkse stress worden de tijdsperspectieven present-fatalistic en past-negative frequenter gehanteerd en het tijdsperspectief past-positive minder.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6709
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Bergman.pdf76.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.