Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6710
Title: Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?
Other Titles: What is the Moderating Role of Consciousness, Extraversion and Neuroticism on the Relation between Depressive Symptoms and Overeating?
Authors: Bor, Sabina van den
Keywords: overeten
depressieve symptomen
persoonlijkheid
consciëntieusheid
extraversie
neuroticisme
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit divers onderzoek blijkt dat mensen met depressieve symptomen de neiging hebben tot overeten, wat als coping mechanisme kan worden gezien bij negatieve emoties. Omdat persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid, extraversie en neuroticisme voor een deel bepalen hoe mensen met emoties omgaan, kan verondersteld worden dat persoonlijkheidstrekken de relatie tussen depressieve symptomen en overeten beïnvloeden. Het doel van deze studie is om inzicht te verkrijgen in de beschermende danwel risicoverhogende rol van de persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid, extraversie en neuroticisme op de relatie tussen depressieve symptomen en overeten. Een dergelijk inzicht kan belangrijk zijn voor het ontwikkelen dan wel aanpassen van bestaande interventies om overeten te verminderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6710
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Bor_van_den.pdf19.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.