Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6713
Title: Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en Consumptie van (On)Gezonde voeding
Other Titles: Fear-arousing communication on Children: Pilot Study into (in)effectiveness of an Intervention on Attitude, Intention and Consumption of an (Un)Healthy Diet
Authors: Bucko, Melita
Keywords: angstcommunicatie
Protectie Motivatie Theorie (PMT)
consumptie van snoep, snack en frisdrank van kinderen
fruit-en groentenconsumptie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Verschillende gezondheidsrisico’s en ziekten, die verbonden zijn aan ongezond voedingsgedrag, kunnen bij jongeren verminderd worden door ernaar te streven dat kinderen er een gezonde leefstijl op nahouden. Angstcommunicatie kan een effectief middel zijn om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. De Protectie Motivatie Theorie (PMT) van Rogers verschaft inzicht waarom de attitude en het gedrag van mensen zouden kunnen veranderen onder invloed van dreiging. Er zijn talrijke studies uitgevoerd bij kinderen maar er waren tot nu toe nog geen studies over angstcommunicatie bij deze doelgroep. Het doel van deze pilotstudie is enerzijds na te gaan of een interventie waarbij voorlichting gecombineerd wordt met zelfgemaakte ‘angstaanjagende’ collageposter door kinderen op de korte termijn (na 1 week) effectiever is dan enkel een voorlichtingsinterventie en anderzijds dat beide interventies effectief zijn ten opzichte van de controlegroep in het reduceren van de snoep- en frisdrankconsumptie en het verhogen van de groenten- en fruitconsumptie bij deze kinderen. Er is tevens gekeken naar de invloed van de eigen effectiviteit op het verband tussen interventie condities en consumptie van snoep, snack, frisdrank enerzijds en interventie condities en consumptie van fruit en groenten anderzijds, alsook de invloed van de eigen effectiviteit op het verband van intentie om gezond te eten en kwetsbaarheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6713
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Bucko.pdf163.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.