Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6716
Title: De relatie tussen seksueel verlangen en intimiteit; wat is de modererende invloed van hechtingsstijl en gender?
Other Titles: The association between sexual desire and intimacy: What is the moderating role of attachment style and gender?
Authors: Commandeur-Schouten, Yvonne
Keywords: Intimiteit
Seksueel verlangen
Angstige hechtingsstijl
Vermijdende hechtingsstijl
Experience Sampling Method (ESM)
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek was om de relatie aan te tonen tussen intimiteit en seksueel verlangen. Daarnaast werd er onderzocht of deze relatie beïnvloed werd door de hechtingsstijl angst, hechtingsstijl vermijding en gender. De Experience Sampling Method (ESM), een dagboekmethode, werd gebruikt in dit onderzoek waarbij 43 volwassenen betrokken zijn met een gemiddelde leeftijd van 42.6 jaar. Op tien verschillende momenten op de dag, gedurende een week, vulden de deelnemers een dagboekje in met verschillende vragen over seksueel verlangen en intimiteit ten aanzien van de partner. Daarnaast vulden zij één maal aan het begin van het onderzoek een digitale vragenlijst in met demografische gegevens en vragen over hechting. Een Multilevel Lineaire Regressieanalyse liet zien dat er een significant positieve samenhang was tussen intimiteit en seksueel verlangen. Daarnaast modereerde zowel hechtingsangst als hechtingsvermijding de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen. Bij personen met een hoge score op hechtingsangst was de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen sterker dan bij personen met een lage score. Bij personen met een hoge score op hechtingsvermijding was de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen minder sterk dan bij personen met een lage score op hechtingsvermijding. Gender had geen significant effect op de relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6716
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Commandeur.pdf237.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.