Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6721
Title: Angstige Vader, Angstig Kind? Wordt de Vader-Kind Angstrelatie Beïnvloed door Angstreducerend Gedrag van de Vader en de Kwantiteit van het Contact tussen Vader en Kind?
Authors: Haan, Sicco de
Keywords: Angstrelatie
Vader
Kind
Modeling
Dosis-effectrelatie
Biopsychosociaal
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angst komt veel voor bij kinderen, persisteert niet zelden tot op volwassen leeftijd en kan het functioneren ontregelen. De etiologie van angst omvat erfelijke- en omgevingsfactoren. Een omgevingsfactor die hierbij veel wordt genoemd is ‘modeling’. Via modeling door vader of moeder kan angst of angstbestendigheid worden overgedragen op het kind. Dit onderzoek richt zich hierbij op het gedrag van de vader richting zijn (angstige) kind. Het doel van dit onderzoek betreft het vergroten van kennis over de samenhang tussen angst bij de vader en angst bij het kind, opdat dit vroegtijdige interventies tegen angst helpt te ontwikkelen. Het bio-psycho-sociale (BPS) model van Engel (1977) dient hierbij als theoretisch kader. Dit onderzoek beoogt de sterkte van de samenhang tussen angst bij de vader en angst bij het kind vast te stellen. Tevens wordt bepaald of deze samenhang wordt beïnvloed door angst reducerend voorbeeldgedrag van de vader en door het aantal uren dat vader en kind per week contact hebben. Tevens wordt vastgesteld of angst bij het kind direct wordt beïnvloed door angst reducerend voorbeeldgedrag en de hoeveelheid contact tussen vader en kind. Het onderzoek is uitgevoerd met een cross-sectioneel aselect vragenlijstonderzoek onder 110 vader-kind koppels. Angst bij de vader, respectievelijk bij het kind, is gemeten met de Adult (A) versie, dan wel de Child (C) versie, van de Nederlandstalige Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder-71 (Bögels & Van Melick, 2004). Angstreducerend voorbeeldgedrag is gemeten met de subschaal modeling /geruststelling van de Child Development Questionnaire (Van der Sluis, Van der Bruggen, Brechman-Toussaint, Thissen, & Bögels, 2012), die modeling en geruststelling door de ouder meet. Het aantal uren dat vader en kind per week contact hebben, is gemeten met de vraag: ‘hoeveel uur per week brengt u met of in de directe nabijheid van uw kind door, waarbij uw kind u kan zien en/of kan horen?’.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6721
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Haan_S_de.pdf86.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.