Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6723
Title: De Relatie tussen Opvoedstijlen en Angst in het Dagelijks Leven bij Adolescenten en de Modererende Rol van Zelfwaardering
Other Titles: The Relationship between Parenting Styles and Anxiety in Daily Life in Adolescents and the Moderating Role of Self-Esteem
Authors: Hofman, Anthonie
Keywords: Experience Sampling Method (ESM)
adolescentie
opvoedstijlen
angst
zelfwaardering
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angst en lage zelfwaardering tijdens de adolescentie vormen een risicofactor voor disfunctioneren in meerdere domeinen en kunnen een ongunstige ontwikkeling in opvolgende levensfasen tot gevolg hebben. Tot op heden is weinig empirisch onderzoek verricht naar verbanden tussen angst in het dagelijks leven bij adolescenten en gepercipieerde opvoedstijlen. Tevens is de rol van momentane zelfwaardering in relatie tot deze verbanden onderbelicht. Het doel van dit onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen opvoedstijlen en angst in het dagelijks leven en de modererende rol van zelfwaardering in het dagelijks leven van adolescenten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6723
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Hofman.pdf27.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.