Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6724
Title: De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner
Other Titles: The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner presence
Authors: Hoogerheide, A.C.
Keywords: ESM
seksueel verlangen
momentaan positief affect
momentaan negatief affect
partneraanwezigheid
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is middels de Experience Sampling Methode (ESM) bij hetero seksuele mannen en vrouwen de invloed onderzocht van momentaan positief en negatief affect op seksueel verlangen en de rol van de aanwezigheid van de partner hierbij. Gedurende 7 achtereenvolgende dagen hebben 78 deelnemers meerdere malen per dag op een voor hen willekeurig moment een dagboekje ingevuld met vragen over hun gemoedstoestand, sociale context, activiteiten en gedachten en gevoelens met betrekking tot seksueel verlangen. Multilevel regressieanalyses laten zien dat er een positieve relatie is tussen positief affect en gevoelens van seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. In tegenstelling tot de verwachting is er negatieve relatie gevonden tussen negatief affect en seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. Temporele analyses (time-lag) laten zien dat positief affect gevolgd wordt door seksueel verlangen op een later tijdstip. Er werd geen relatie gevonden tussen negatief affect gevoelens van seksueel verlangen op een later tijdstip. De aanwezigheid van de partner blijkt gepaard te gaan met sterkere gevoelens van seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. Tot slot is gekeken is naar de modererende rol van de aanwezigheid van de partner ten aanzien van de relatie tussen affect en seksueel verlangen. Uit de analyse blijkt dat de aanwezigheid van de partner de positieve relatie tussen positief affect en seksueel verlangen significant versterkt terwijl uit werd gegaan van een dempende rol. Terwijl de aanwezigheid van de partner van invloed blijkt te zijn op de relatie tussen negatief affect en seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip, heeft de afwezigheid van de partner deze modererende rol niet. De bevindingen duiden op een samenhang tussen affect en seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip alsmede opeenvolgend in de tijd. Daarnaast lijkt de aanwezigheid van de partner een significante modererende rol te spelen. Vervolgonderzoek zou verdere causale verbanden tussen de variabelen kunnen aantonen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6724
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Hoogerheide.pdf81.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.