Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6726
Title: De Impact van de Vliegramp met Vlucht MH17: De invloed van rechtvaardige wereldovertuigingen op terrorisme-gerelateerde stress, revanche, ontkenning en identificatie
Authors: Jarbandhan, Angelien W.
Keywords: BJW
identificatie
terrorisme
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het voorliggende survey-onderzoek maakte gebruik van de rechtvaardige wereldtheorie (Belief in a Just World, BJW) om te onderzoeken welke strategieën mensen hanteren ter herstel van hun geloof in een rechtvaardige wereld als ze geconfronteerd worden met een bedreiging van dat geloof. De veronderstelling is dat de aanslag op vlucht MH17 in Oekraïne zo’n bedreiging vormt. Dit onderzoek richtte zich op de reacties terrorisme-gerelateerde stress, revanche en ontkenning / vermijding om aan die bedreiging het hoofd te bieden. Verder werd nagegaan of nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag vs. niet-betrokken respondenten (niet-nabestaanden), persoonsidentificatie, positie-identificatie en individuele verschillen in rechtvaardige wereldovertuigingen (BJW-schaal) die reacties mede hebben beïnvloed. Hypothesen werden onderzocht door middel van een online vragenlijst. Tweehonderd en zes respondenten namen deel aan het onderzoek in de leeftijd van 18 tot 72 jaar (M = 39.25, SD = 13.89), waaronder 58 (28.16%) nabestaanden en 148 (71.84%) niet-nabestaanden. In overeenstemming met de hypothesen toonden regressie-analyses aan dat BJW positieve verbanden vertoonde met zowel terrorisme-gerelateerde stress als revanche en ontkenning / vermijding. Eveneens in overeenstemming met de hypothesen bleek dat onder nabestaanden rechtvaardige wereldbeeldovertuigingen sterker leefden dan onder niet-nabestaanden. Tevens werd een positieve relatie aangetoond tussen BJW en positie-identificatie, maar niet tussen BJW en persoonsidentificatie. Nabestaanden vs. niet-nabestaanden modereerde de relatie tussen BJW en terrorisme-gerelateerde stress, revanche en persoonsidentificatie niet, maar wel de relatie tussen BJW en ontkenning / vermijding en BJW en positie-identificatie. Concluderend: onder nabestaanden speelden rechtvaardige wereldprocessen, een sterkere mate van positie-identificatie en ontkenning / vermijding een belangrijkere rol in reactie op het incident dan onder niet-nabestaanden. Gezien de psychometrische problemen met de schaal ontkenning / vermijding verdient het echter aanbeveling om dat begrip in vervolgonderzoek beter psychologisch te duiden en te operationaliseren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6726
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Jarbandhan.pdf81.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.