Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6727
Title: Is er een samenhang tussen seksuele attituden en gedragsintenties voor veilig seksueel gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang?
Other Titles: Is there a correlation between sexual attitudes and the intention to engage in sexually safe behaviour? Does gender influence this correlation?
Authors: Jaiwan-Kwakkel, Jacqueline
Keywords: Seksueel risicogedrags-intentie
seksuele attituden
gender
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door de opkomst van de dodelijke ziekte AIDS in de jaren tachtig is er meer aandacht gekomen voor seksueel risico-nemend gedrag. Onderzoek naar preventie van seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) vloeide hieruit voort. Zowel onderzoek naar seksuele attituden als onderzoek naar seksueel risicogedrag zijn belangrijk. In deze master thesis werd onderzoek gedaan naar het verband tussen seksuele attituden en seksueel risicogedrags-intenties. De invloed van gender werd daarbij onderzocht. In dit cross-sectionele vragenlijstonderzoek onder 78 respondenten vanaf 18 jaar werd met gebruik van het TPB-model (Theory of Planned Behavior) de samenhang onderzocht tussen vier seksuele attituden (Eenwording, Gewilligheid, Instrumenteel en Anticonceptie) en de intentie tot seksueel veilig gedrag. Seksuele attituden werden onderzocht met de ‘Brief Sexual Attitude Scale’ (BSAS). De ‘Test voor Seksueel Risicogedrag’ (TSRG) is een door de auteur ontworpen test om de intentie voor het uitvoeren van seksueel risicogedrag te meten. Om de factorstructuur van deze test te onderzoeken werd een Principale Componenten Analyse (PCA) uitgevoerd. Door middel van correlatieanalyse werd onderzocht of er een verband was tussen de seksuele attituden (‘Eenwording’, ‘Gewilligheid’, ‘Instrumenteel’ en ‘Anticonceptie’) en intentie tot seksueel veilig gedrag. Om te onderzoeken of gender van invloed was op de samenhang tussen de seksuele attituden en seksuele risicogedrags-intenties, werd een modererende regressieanalyse uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6727
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Jiawan_Kwakkel.pdf271.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.