Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6728
Title: De relatie tussen Zelfwaardering, Externe Attributie en Psychotische symptomen.
Other Titles: The association between Self-esteem, External Attribution and Psychotic symptoms.
Authors: Kempen, Mike van
Keywords: zelfwaardering
externe attributie
paranoïde symptomen
psychotische symptomen
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het ontstaan van psychotische symptomen wordt in verband gebracht met verschillende omgevingsrisicofactoren, waaronder migratie, urbaniciteit en cannabisgebruik. Minder aandacht gaat uit naar persoonsgebonden factoren, zoals een lage zelfwaardering. Het ‘attributie zelf-representatie model’ van Bentall (2001), veronderstelt dat externe attributie, fungerend als afweermechanisme tegen een impliciete lage zelfwaardering, een precursor is van paranoïde symptoominhoud. Het ‘multifactorieel model’ van Garety (2001) gaat er daarentegen van uit dat er een direct verband is tussen zelfwaardering en psychotische symptomen. Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de rol die zelfwaardering speelt bij psychotische stoornissen en het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt. Gekeken wordt in hoeverre een lage zelfwaardering samenhangt met een externe attributiestijl en psychotische symptomen en daarmee gepaard gaande lijdensdruk. Verwacht wordt dat zelfwaardering een modererende factor is in het verband tussen externe attributie en paranoïde symptomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6728
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kempen_van.pdf273.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.