Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6729
Title: Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij Kinderen: Affect als Moderator
Other Titles: The Effect of Client-Centered Play Therapy on Internalizing Problems of Children: Affect as Moderator
Authors: Kleijn, Tamara S.D.
Keywords: cliëntgerichte speltherapie
internaliserende problematiek
positief affect
negatief affect
repeated single case design
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In 1947 is Virginia Axline begonnen met het toepassen van speltherapie in de psychotherapeutische behandeling van kinderen. Onderzoek van Landreth, Sweeney, Ray, Homeyer en Glover (2005) heeft laten zien dat Cliëntgerichte speltherapie (CGST) al meer dan 60 jaar als succesvolle interventie wordt toegepast bij kinderen met uiteenlopende gedragsproblemen. Het effect van CGST op internaliserende problematiek bij kinderen is nog weinig onderzocht en mist vaak methodologische kwaliteit. Onbehandeld in de kindertijd kan internaliserende problematiek op volwassen leeftijd grote gevolgen hebben en lijden tot angst en depressie. Het doel van dit onderzoek is het effect van CGST op internaliserend probleemgedrag bij kinderen te onderzoeken. Positief (PA) en Negatief affect (NA) werden onderzocht als moderator. Mogelijk kan het onderzoek een bijdrage leveren aan de erkenning van speltherapie als evidence-based behandeling.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6729
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Kleijn.pdf96.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.