Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6730
Title: De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS
Other Titles: The Relationship between Personality Traits and Suffering among Addicted Patients with PTSD
Authors: Klein Snakenborg, Janette M.
Keywords: persoonskenmerken
NEO-FFI
PTSS
verslaving
lijden
PRIMS
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het huidige onderzoek is onderdeel van een grotere studie geïnitieerd door het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) en het Radboud Universiteit Nijmegen (RUN). In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen persoonskenmerken, de mate van ervaren lijden onder verslaving en PTSS klachten. Meer inzicht in deze variabelen kan ondersteuning bieden in het vinden van passende behandeling voor deze specifieke en moeilijk te behandelen doelgroep. De dataverzameling heeft plaatsgevonden tussen 2008 en 2011, in vier klinische behandelafdelingen voor verslaving in Nederland. In totaal hebben 197 verslaafde patiënten deelgenomen aan het onderzoek, met een gemiddelde leeftijd van 38.7, waarvan 75,1% man. Uiteindelijk zijn de analyses uitgevoerd met 150 respondenten. Als eerste is gekeken of persoonskenmerken van verslaafde patiënten de mate van ervaren lijden onder verslaving kunnen voorspellen. Ten tweede is gekeken of de relatie tussen persoonskenmerken van verslaafde patiënten en ervaren lijden onder verslaving partieel gemedieerd wordt door de mate van PTSS-klachten. De variabele ‘ervaren lijden onder verslaving’ is gemeten met de PRIMS, PTSS klachten zijn gemeten met het KIP en persoonskenmerken zijn gemeten met de NEO-FFI.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6730
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Klein_Snakenborg.pdf169.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.