Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6731
Title: Bewust (wel)zijn? De mediërende rol van het zelf in de relatie tussen mindfulness en psychologisch welbevinden
Other Titles: Mindful (well)being? The mediating role of the self in the relationship between mindfulness and psychological well-being
Authors: Knepflé, Selma
Keywords: globale zelfwaardering
intrinsieke contingente zelfwaardering
extrinsieke contingente zelfwaardering
zelfcompassie
affect
depressie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dispositionele mindfulness, "de geneigdheid of bereidheid om de aandacht te richten op het huidige moment" (Brown & Ryan, 2003) laat in menig studie positieve effecten zien op welzijn. Het huidige onderzoek richt zich op de rol die het zelf speelt in de relatie tussen mindfulness en psychologisch welbevinden. Er wordt verwacht dat mindfulness positief samenhangt met positief affect en tevredenheid met het leven en negatief met negatief affect en depressieve symptomen. Daarnaast wordt verwacht dat globale zelfwaardering, extrinsieke contingente zelfwaardering, intrinsieke contingente zelfwaardering en zelfcompassie de relatie tussen mindfulness en deze positieve en negatieve uitkomstmaten mediëren. De opzet van dit onderzoek betreft een cross-sectioneel survey. De deelnemers zijn 182 studenten van de Open Universiteit Nederland, waaronder 31 mannen en 151 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 41,93. De doelgroep is benaderd via diverse fora van de Open Universiteit. Deelname geschiedde via het invullen van een online enquête. Dispositionele mindfulness is gemeten met behulp van de Mindful Attention Awareness Scale (Brown & Ryan, 2003). Voor de meting van globale zelfwaardering is de Rosenberg Self-Esteem scale (RSES, Rosenberg, 1965) gebruikt. Zelfcompassie is gemeten door middel van de Self-Compassion Scale (Neff, 2003b). Voor extrinsieke en intrinsieke contingente zelfwaardering is gebruik gemaakt van schalen uit de domeinspecifieke contingentieschaal van Jansen en Vonk (2005). Positief en negatief affect zijn gemeten met de Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Depressieve symptomen zijn gemeten met de subschaal 'depressie' uit de Depression Anxiety Stress Scales (Lovibond & Lovibond, 1995). Voor tevredenheid met het leven is de Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin,1985) gebruikt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6731
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Knepfle.pdf213.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.