Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6732
Title: Mindfulness en ‘Succesvol Ouder Worden’: De Mediërende Invloed van Globale en Contingente Zelfwaardering
Other Titles: Mindfulness and 'Successful Aging': The Mediating Influence of Global and Contingent Self-esteem
Authors: Lenting-Schouten, Astrid
Keywords: globale zelfwaardering
contingente zelfwaardering
mindfulness, eenzaamheid
depressieve klachten
tevredenheid met het leven
positief affect
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om het welbevinden op latere leeftijd te bevorderen wordt het accent gelegd op het scheppen van gunstige voorwaarden zoals een hoge levenssatisfactie en afwezigheid van eenzaamheid en depressieve gevoelens. Dit wordt gedefinieerd als ‘succesvol ouder worden’. Zelfwaardering fluctueert tijdens verschillende levensfasen, maar daalt sterk na het 70e levensjaar. Een lagere zelfwaardering kan een medierende factor zijn waardoor men zich ontevreden met het leven, eenzaam of depressief kan voelen.Uit onderzoek blijkt dat mindfulness invloed kan hebben op het cognitieve verouderingsproces en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en depressie en versterken van positieve emoties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6732
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Lenting.pdf253.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.