Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6733
Title: Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)
Other Titles: Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)
Authors: Lijphart, Hester A.
Keywords: vragenlijst
angststoornissen
kinderen en adolescenten
DSM-5
psychometrische eigenschappen
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angststoornissen zijn de meest voorkomende en vroegste vorm van psychopathologie en vormen een aanzienlijke continu├»teit met latere psychopathologie. Angststoornissen hebben een negatieve invloed op het psychosociaal functioneren en hebben negatieve maatschappelijke consequenties. Omdat angststoornissen zonder behandeling een chronisch beloop kennen met een geringe mate van remissie, is het van groot belang kinderen die risico lopen op te sporen, zodat zij kunnen worden behandeld. Hiertoe is een nieuwe vragenlijst gemaakt: de Youth Anxiety Measure for DSM-5, YAM-5, gebaseerd op de meest recente diagnostische richtlijnen volgens de DSM-5. In dit onderzoek worden psychometrische eigenschappen van deze nieuwe vragenlijst onderzocht. Op twee reguliere basisscholen zijn kinderen vanaf 8 jaar en hun ouders uitgenodigd om twee zelfrapportage vragenlijsten in te vullen, de kinder- en de ouderversie van de YAM-5 en de STAI-C (Spielberger, 1973), een andere vragenlijst om angst bij kinderen te meten. Deze vragenlijsten zijn ingevuld door 117 kinderen en 91 ouders.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6733
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Lijphart.pdf160.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.