Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6734
Title: Het Verband Tussen Negatieve Levensgebeurtenissen, 5-HTTLPR en Reactieve Agressie
Authors: Martens, Pien S.
Keywords: reactieve agressie
Triple Imbalance Hypothesis
5-HTTLPR genotype
negatieve levensgebeurtenissen
geslacht
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Eerdere onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen het 5-HTTLPR genotype, negatieve levensgebeurtenissen en agressie. Het aantal onderzoeken is echter nog beperkt en met name gebaseerd op resusapen. In het huidig onderzoek is gekeken naar de relatie tussen het 5-HTTLPR genotype, negatieve levensgebeurtenissen en reactieve agressie op basis van de Triple Imbalance Hypothesis. Deze hypothese gaat ervan uit dat serotonine, hetgeen gereguleerd wordt door het 5-HTTLPR genotype, specifiek verband houdt met reactieve agressie. Het doel van het huidige onderzoek was inzichten over determinanten van reactieve agressie uit te breiden waarbij beperkingen uit vorig onderzoek werden ondervangen en ondersteuning voor de TIH is gezocht. Het huidige onderzoek heeft zicht gericht tot de volgende vraagstelling: “Wat is het verband tussen het 5-HTTLPR genotype, de hoeveelheid negatieve levensgebeurtenissen en de mate van reactieve agressie bij vrouwen?”. Aan het onderzoek hebben 75 Nederlandstalige vrouwen deelgenomen in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. Zij hebben de Vragenlijst Belastende Ervaringen ingevuld, speeksel afgegeven en deelgenomen aan het Taylor Aggression Paradigm. De resultaten gaven geen ondersteuning voor de hypothesen dat het 5-HTTLPR genotype en negatieve levensgebeurtenissen positief geassocieerd zouden zijn met reactieve agressie. Tenslotte is er geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat het 5-HTTLPR genotype het verband modereert tussen negatieve levensgebeurtenissen en reactieve agressie. Een mogelijke verklaring is dat het 5-HTTLPR genotype bij vrouwen leidt tot meer internaliserende vormen van gedrag zoals depressie. Een andere mogelijke verklaring is dat agressie zoals is gemeten met de TAP minder aansluit bij de manier waarop vrouwen agressie leren te uiten in de maatschappij. Tot slot is er de mogelijke verklaring dat het huidige onderzoek onvoldoende statistische power had om de veronderstelde associaties vast te kunnen stellen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6734
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Martens.pdf228.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.