Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6735
Title: Vertrouwen, Faalangst en Interpretatiebias bij Kinderen
Other Titles: Trust, Fear of Negative Evaluation, Test Anxiety and Interpretationbias in Children
Authors: Mast-Schat, Tineke
Keywords: interpretatiebias
faalangst
toetsangst
angst voor negatieve beoordeling
leerkrachtvertrouwen
sociaal-emotioneel gedragsprogramma
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Faalangst is de angst voor een negatieve beoordeling van een prestatie en kan een nadelige invloed op de schoolprestaties hebben. Om deze reden is het belangrijk op school te werken aan preventie en reductie van faalangst. In de huidige studie is onderzocht of een klassikale interventie; een sociaal-emotioneel gedragsprogramma, faalangst kan helpen verminderen. Binnen deze interventie neemt de vertrouwenwekkende rol van de leerkracht een belangrijke plaats in. Er is onderzocht of na afloop van de interventie leerkrachtvertrouwen is toegenomen en in verband hiermee faalangst is afgenomen. Bovendien werd nagegaan wat de invloed van negatieve interpretatiebias op het verband tussen beide factoren is. Sekse en leeftijd werden als controlevariabelen meegenomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6735
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Mast.pdf469.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.