Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6738
Title: De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale Veerkracht en Demografische Variabelen
Other Titles: The Influence of Daily Hassles on Burnout, Moderated by Resilience and Demographic Variables
Authors: Peeters, Tim
Keywords: dagelijkse stress
burn-out
geslacht
leeftijd
burgerlijke staat
nationaliteit
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit cross-sectioneel online survey-onderzoek had tot doel om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen dagelijkse stress en burn-out klachten bij volwassenen (vanaf 18 jaar) in een algemene steekproef van de Belgische en Nederlandse populatie. De onderzoeksvragen betroffen of dagelijkse stress een invloed had op burn-out klachten; of demografische variabelen (geslacht, leeftijd en burgerlijke staat) en mentale veerkracht deze relatie modereert; en of Belgen en Nederlanders verschillen in dagelijkse stress, burn-out klachten, mentale veerkracht en de relatie tussen dagelijkse stress en burn-out klachten. Respondenten werden gecontacteerd via e-mail en op de sociale netwerksite Facebook. Uiteindelijk werden de gegevens van 110 respondenten (25 mannen en 85 vrouwen) geanalyseerd. Er werd gebruik gemaakt van een hiĆ«rarchische multipele regressieanalyse (Methode Enter) en een onafhankelijke t-toets om de onderzoeksvragen te toetsen. Hieruit bleek dat dagelijkse stress een significante invloed had (p < .01) en 13.6% van de proportie verklaarde variantie in burn-out klachten verklaarde; als respondenten meer dagelijkse stress ervoeren, namen burn-out klachten toe. Er werd een directe samenhang gevonden tussen mentale veerkracht en burn-out klachten; als respondenten een hoge mate van mentale veerkracht ervoeren, namen burn-out klachten af. Er werd geen moderatie-effect waargenomen voor zowel de demografische variabelen (geslacht, leeftijd en burgerlijke staat) als mentale veerkracht in de relatie tussen dagelijkse stress en burn-out klachten. Hoewel uit de literatuur blijkt dat in een specifieke beroepsgroep bovenstaande variabelen wel een invloed en modererend effect hebben op burn-out, blijkt uit dit onderzoek dat deze resultaten niet zomaar gegeneraliseerd kunnen worden bij een algemene niet-specifieke beroepsgroep. Het onderzoeken van burn-out klachten in een specifieke beroepsgroep zou de resultaten kunnen vertekenen waardoor er wel een moderatie-effect gevonden wordt voor demografische variabelen en mentale veerkracht in een specifieke beroepsgroep, maar niet in een algemene niet-specifieke beroepsgroep. Er werden geen verschillen gevonden tussen Belgen en Nederlanders in de scores op dagelijkse stress, burn-out klachten en mentale veerkracht. Belgen en Nederlanders verschillen dus niet op het ervaren van dagelijkse stress, burn-out klachten, mentale veerkracht en de relatie tussen dagelijkse stress en burn-out klachten, wat laat zien dat deze begrippen crosscultureel zijn, althans voor Belgen en Nederlanders. Uit een post-hoc analyse bleek dat burgerlijke staat een invloed heeft op het ervaren van dagelijkse stress; alleenstaanden ervaren meer dagelijkse stress in vergelijking met getrouwden en samenwonenden. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen dagelijkse stress en burn-out klachten bij een algemene
URI: http://hdl.handle.net/1820/6738
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Peeters.pdf166.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.