Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6740
Title: Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training
Other Titles: Parenting and Child Anxiety and the Influence of a Preventative Training
Authors: Pietersen, Judith
Keywords: angst
SCARED-71
RBQ
autonomieverlening
overbescherming
acceptatie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Angst is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. In recent onderzoek is aangetoond dat het angstniveau van een kind samenhangt met de opvoeding. De opvoedconstructen autonomieverlening, overbescherming, acceptatie en afwijzing blijken samen te hangen met het angstniveau van het kind. Onderzocht wordt of een training om het angstniveau te verlagen van invloed is op de opvoeding. De eerste doelstelling van dit onderzoek is het verifiëren van de associatie tussen het angstniveau van het kind en de opvoeding, die in eerder onderzoek naar voren kwam (e.g. McLeod, Wood & Weisz, 2007). De tweede doelstelling is het in kaart brengen en vergelijken van het ontwikkelingsbeloop van de opvoeding van hoog en mediaan angstige kinderen (zonder training). De derde doelstelling is het bestuderen van de invloed van een preventieve training, om het angstniveau van het kind te verlagen, op de opvoeding.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6740
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Pietersen.pdf195.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.