Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6741
Title: Self Efficacy als Psychosociale Determinant van Terugval in Middelengebruik bij Tbs Patiënten
Other Titles: Self Efficacy as a Psychosocial Determinant of Relapse in Drug use by Forensic Patiënts
Authors: Politiek, Nelly
Keywords: Relapse Prevention Model
Terugvalpreventie
Drugsverslaving
Self efficacy
Forensische psychiatrie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij meer dan de helft van de tbs patiënten is sprake van verslavingsproblematiek en terugval in middelengebruik tijdens behandeling. Uit de literatuur blijkt dat self efficacy invloed heeft op de uitkomst van een verslavingsbehandeling en dat instrumenten die ontworpen zijn om self efficacy te meten een terugval in middelengebruik kunnen voorspellen. Het meetbaar en inzichtelijk maken van self efficacy kan daarmee richtinggevend zijn binnen de behandeling van verslavingsproblematiek en terugvalpreventie. Doel: Inzicht verkrijgen in het construct self efficacy bij een groep tbs patiënten onderverdeeld naar co morbide psychiatrische problematiek en soort drugsafhankelijkheid of misbruik.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6741
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Politiek.pdf89.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.