Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6761
Title: Moeilijkheden en Gebruik van Instructiefilms Technisch Tekenen Binnen de Bacheloropleiding Orthopedische Technologie
Authors: Weerlink, Debora
Keywords: Instructiefilm
Lecture Capture system
hoger onderwijs
eye tracking
aandacht
technisch tekenen
Issue Date: 24-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De centrale vraag in dit onderzoek is: wat is het gebruik en effect van instructiefilms bij het aanleren van specifieke vaardigheden die nodig zijn om technische tekeningen te lezen en te interpreteren? Om antwoord te vinden op deze vraag zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Onderzoek 1 In dit deel van het huidige onderzoek wordt onderzocht of er een verband is tussen het bekijken van instructiefilms over technisch tekenen en de leerresultaten van studenten. Om het leereffect te onderzoeken zijn de resultaten op de toets Technisch Tekenen van de studenten van de bacheloropleiding Orthopedische Technologie van cohort 2013 (43 studenten) vergeleken met cohort 2014 (56 studenten). Alleen cohort 2014 kreeg instructiefilms aangeboden. Er blijkt een significant verschil tussen de studenten uit cohorten 2013 en 2014 wat betreft de totaalscore op de toets, ten positieve van cohort 2014. Studenten die voor het lesmoment naar de instructiefilms keken, scoorden (niet significant) hoger op bijbehorende toetsonderdelen. Er blijkt een zwak positief verband te zijn tussen het toetsresultaat en het bekijken van de instructiefilms. Op de vraag of er een verband is tussen het bekijken van de aangeboden instructiefilms en de leerresultaten van studenten, kan op basis van deze gegevens voorzichtig positief worden geantwoord. Onderzoek 2 Dit deel van het onderzoek is een pilotstudie waarin wordt onderzocht welke momenten in de instructiefilms door studenten als moeilijk worden ervaren binnen het onderdeel Technisch Tekenen. In totaal hebben 29 studenten deelgenomen, 15 ervaren studenten en 14 onervaren studenten. Het onderzoek bestond uit het aandachtig bekijken van twee instructiefilms. De oogbewegingen van de student tijdens het doorlopen van het experiment werden geregistreerd. Er blijkt een verschil in kijkgedrag tussen de twee groepen studenten te ontstaan na negen minuten bij de ene film en zeven minuten bij de tweede film. Op deze momenten werden de behandelde taken complexer. Daarnaast lijken onervaren studenten afgeleid te worden door irrelevante visuele elementen. Dit deel van het huidige onderzoek was een pilotstudie. Er is gebleken dat er verschillen zichtbaar zijn in kijkgedrag tussen onervaren en ervaren studenten. Vervolgonderzoek is daarom interessant voor een diepgaandere analyse.
Description: Weerlink, D. (2016). Moeilijkheden en Gebruik van Instructiefilms Technisch Tekenen Binnen de Bacheloropleiding Orthopedische Technologie. Maart, 24, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6761
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWDWeerlink-24032016.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.