Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6890
Title: Begeleiding van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase
Authors: Vrieling, Emmy
Stijnen, Sjef
Besselink, Eric
Velthorst, Gerdo
Van Maanen, Nancy
Keywords: zelfgestuurd leren
modelleren
Issue Date: 2016
Publisher: Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Citation: Vrieling, E., Stijnen, S., Besselink, E., Velthorst, G., & Van Maanen, N. (2016). Begeleiding van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 81-90.
Abstract: Deze exploratieve casestudie beschrijft manieren waarop lerarenopleiders hun studenten kunnen begeleiden tijdens de emulatiefase, een belangrijke modelleerfase bij zelfgestuurd leren. Aan deze doelstelling is in het studiejaar 2014/2015 gewerkt in een curriculum- innovatiegroep bestaande uit pabodocenten, leerkrachten van basisscholen en een onderzoeker, die in co-creatie werkten aan een nieuwe module. Deze module werd benoemd als 'ontwerpstudio' omdat de studenten er ontwerpgericht onderzoek leerden uitvoeren. Vanuit een probleemstelling van de basisscholen werkten studenten in zelf- sturende teams samen aan een ontwerp, hierbij begeleid door zowel de pabodocenten als de basisschoolleerkrachten. De resultaten laten zien dat het stellen van actie- en betekenisgerichte vragen een belangrijke begeleidingscategorie betreft in de emulatiefase. Naast de categorie 'vragen stellen' zijn aanvullende begeleidingscategorieën belangrijk zoals 'denkstappen formuleren' en 'suggesties doen voor vervolg'. De verschillende begeleidingscategorieën worden in het artikel verder uitgewerkt teneinde opleiders handvatten te geven voor het begeleiden van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6890
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_2_08_Vrieling_etal.pdf137.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.