Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6891
Title: Zelfsturend leren wordt je aangeleerd: Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs
Authors: Van Dijk, Alieke
Sins, Patrick
Vrieling, Emmy
Keywords: zelfgestuurd leren
docentprofessionalisering
Issue Date: 2016
Publisher: ORD 2016
Citation: Van Dijk, A., Sins, P., & Vrieling, E. (2016, 25-27 May). Zelfsturend leren wordt je aangeleerd: Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Rotterdam, The Netherlands.
Abstract: Zelfsturend leren is cruciaal voor het leren van leerlingen. Verschillende studies geven echter aan dat zelfsturend leren in het basisonderwijs nauwelijks op gang komt. In dit onderzoek werken onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan het optimaliseren van een professionaliseringsaanpak waarin 55 basisschoolleraren worden getraind en begeleid in het bevorderen van zelfsturend leren van hun leerlingen. Een belangrijk kenmerk van deze aanpak is dat leraren niet worden getraind volgens een formeel professionaliseringstraject, maar dat de professionele ontwikkeling van leraren is ingebed in de eigen lespraktijk en dat leraren van en met elkaar leren. De effectiviteit van de ontwikkelde aanpak wordt onderzocht op de mate van zelfsturend leren, motivatie, metacognitie en leerprestaties van leerlingen en de professionele ontwikkeling van deelnemende leraren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6891
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD_Rondetafel_ZelfsturendLereninhetBasisonderwijs.pdf104.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.