Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6963
Title: International mindedness: kan het positief worden gestimuleerd? Een gestructureerde samenwerkingsopdracht als onderwijskundig middel ter bevordering van de international mindedness met behulp van de computer-mediated communication tool Skype©.
Authors: Koops, Jeffrey
Keywords: international
mindedness
computer-mediated
communication
samenwerkingsopdracht
tool skype
Issue Date: 1-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Dit onderzoek heeft als doel om de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14 jaar met twee verschillende culturele achtergronden, welke gezamenlijk werken aan een gestructureerde opdracht met behulp van de computer-communication tool Skype©, positief te stimuleren. Met behulp van de computer-communication tool Skype© hebben 52 studenten van twee internationale scholen uit Nederland en China gezamenlijk gewerkt aan een gestructureerde opdracht. De gestructureerde opdracht vraagt van studenten een betrokkenheid in een interculturele dialoog en het uitwisselen en analyseren van culturele karakteristieken met als doel het creëren van een gezamenlijk eindproduct. Het positief stimuleren van de international mindedness is binnen het internationale onderwijs een belangrijk onderwijskundig concept en scholen zoeken naar manieren om de stimulering ervan te bevorderen en te integreren in het curriculum. Het ontwerpraamwerk ontwikkeld in dit onderzoek kan internationale scholen over de hele wereld een handvat te bieden, waarmee ze hun studenten kunnen laten deelnemen aan hedendaagse en betekenisvolle activiteiten ter bevordering van de international mindedness. Dit ontwerpraamwerk is met literatuur onderzoek en met behulp van expert docenten ontwikkeld. Vanuit het ontwerpraamwerk is er een gestructureerde opdracht genaamd “Education is a Right” ontwikkeld welke bestaat uit drie gestructureerde Skype© sessies. De Nederlandse- en Chinese studenten zijn verdeeld over 13 groepjes van vier studenten, waarvan twee studenten de Nederlandse nationaliteit bezitten en twee de Chinese nationaliteit. De 13 groepjes hadden allemaal als doel om in drie Skype© sessies een gezamenlijk eindproduct af te leveren. Vanuit de resultaten is te gebleken dat na afloop van de drie Skype© sessies de international mindedness van de studenten positief is gestimuleerd. De studenten beschrijven dat hun vaardigheden in het communiceren met studenten met een andere culturele achtergrond positief zijn gestegen, dat stereotyperingen zijn verminderd of ontkracht en dat hun zelfvertrouwen in internationale dialogen positief is gestegen. Internationale scholen zoeken naar verschillende mogelijkheden om de international mindedness van hun studenten op een betekenisvolle manier te stimuleren. Het ontwerpraamwerk en de daarop ontwikkelde gestructureerde opdracht “Education is a Right”, waaraan de studenten hebben gewerkt binnen de drie Skype© sessies, is een waardevolle tool gebleken voor de stimuleren van de international mindedness van studenten in de leeftijd van 13- en 14 jaar. In vervolgonderzoek kan er worden onderzocht of een gestructureerd samenwerken welke zich afspeelt over een langere periode dan drie gestructureerde Skype© sessies de international mindedness nog beter kan stimuleren. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op cultuur specifieke veranderingen en verschillen in de ontwikkeling van de international mindedness.
Description: Koops, J. (2016) International mindedness: kan het positief worden gestimuleerd? Een gestructureerde samenwerkingsopdracht als onderwijskundig middel ter bevordering van de international mindedness met behulp van de computer-mediated communication tool Skype©. Augustus, 1, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6963
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJKoops -01082016.pdf871.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.