Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6967
Title: Aansluiting van de MBO Techniek opleiding niveau 4 op de arbeidsmarkt Een survey onder afgestudeerden.
Authors: Meyer, Gerard
Keywords: onderwijs-arbeidsmarkt
aansluiting afgestudeerden
mbo niveau 4
middenkader engineering
kennis en vaardigheden
stage
techniek
kwalitatieve aansluiting
Issue Date: 14-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In publicaties met als onderwerp de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt wordt veelal gesteld dat het technisch onderwijs de aansluiting mist op functies in het bedrijfsleven, maar rapportages die deze uitspraak onderbouwen zijn er nauwelijks. In deze thesis wordt onderzocht of er inderdaad sprake is van een kwalitatief aansluitingsprobleem tussen studenten die zijn afgestudeerd aan de mbo-niveau 4 opleiding Middenkader Engineering Technicus en gerelateerde functies in het bedrijfsleven. Aan dit onderzoek hebben afgestudeerden van vier roc’s in Zuid-Holland meegedaan. Het betreft de afgestudeerden die tussen 2011 en 2014 hun diploma hebben behaald. Om de kwalitatieve aansluiting te onderzoeken is een digitale vragenlijst verstuurd naar 318 bereikbare respondenten van de vier roc’s. Van deze roc’s hebben 87 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. De vragenlijst bestond uit items ontleend aan een bestaande vragenlijst , aangevuld met zelf ontwikkelde items. De vragenlijst betrof drie factoren die van invloed zijn op de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt: opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren. Afgestudeerden vinden zelf, zo blijkt uit dit onderzoek, dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Zij krijgen in sommige gevallen zelfs iets meer bagage in hun opleiding mee dan benodigd is voor de functie die ze vervullen. De resultaten zoals beschreven in publicaties bevestigen dan ook niet dat er sprake is van een kwalitatief aansluitingsprobleem. Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en verbetering van de opleiding.
Description: Meyer, G. (2016). Aansluiting van de MBO Techniek opleiding niveau 4 op de arbeidsmarkt Een survey onder afgestudeerden. Juli, 14, 2016, Heerlen, Nederland:Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6967
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWGMeyer-14072016.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.