Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6969
Title: Ik Zie, Ik Zie, Wat Jij Ook Ziet … I See, I See, What You Also See …
Other Titles: Een ontwerpgericht onderzoek naar de invloed van visuele beelden in het ontwikkelingsperspectief van de ‘Nederlands als tweede taal’(NT2) leerling om een eventuele taalbarrière tussen de leraar en de ouders te doorbreken.
Authors: Ouadi-Maachi, Ikram
Keywords: ontwikkelingsperspectief
taalbarrière
beelden
grafieken
ouders van NT2-leerlingen
Issue Date: 11-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De onderwijsinspectie verwacht dat scholen voor iedere nieuwkomer een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstelt (LOWAN, 2015). In het OPP staan de onderwijsdoelen van de NT2- leerling en het te verwachten uitstroomniveau. In het plan staat ook een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en wordt tussentijds geëvalueerd. Het OPP dient met ouders besproken te worden. Uit het onderzoek van Van Keulen (2015) is gebleken dat leraren het bespreken van de leerontwikkeling met ouders van vluchtelingen- en asielzoekerskinderen als moeizaam beschouwen, met als belangrijkste oorzaak de taalbarrière. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met een taalbarrière gebaat zijn bij beelden tijdens de communicatie (Van Cauwenberge, 2015, Barmentloo, 2014). In deze masterthesis is middels een EDR onderzoek onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met algemene ontwerpkenmerken. Bij het EDR onderzoek deden vijf NT2-leraren en de NT2-coördinator mee. De onderzoeker heeft aan de hand van de context- en behoefteanalyse een visueel ontwerp gemaakt van het OPP. Dit was een cyclisch proces ondersteund door de NT2-coördinator. Aan de hand van een vragenlijst werd het visuele OPP op de algemene ontwerpkenmerken beoordeeld. De leraren en de NT2-coördinator beoordeelden het visuele OPP als betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar, efficiënt en effectief. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het mogelijk was om een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met de algemene ontwerpkenmerken. Behalve het EDR onderzoek is er ook een experimenteel onderzoek verricht om te bepalen of het gebruik van beelden in het OPP een gunstig invloed heeft op begrip van de ontwikkeling van de leerling bij ouders van NT2-leerlingen. Aan dit onderzoek deden ouders van NT2-leerlingen mee die door de leraren na het oudergesprek werden gevraagd. Zestig volledige vragenlijsten zijn meegenomen voor dit onderzoek, waarbij de helft van de ouders een oudergesprek met het gebruikelijke OPP had en de andere helft met het visuele OPP. Uit dit onderzoek is gebleken dat het begrip van de groep ouders die een visuele OPP en de groep ouders die het gebruikelijke OPP hebben gehad van elkaar verschillen, dus significant is (t (58) = 3,08; p = .002). De covariaten ‘leeftijd’, ‘opleiding’ en ‘leraar’ hadden hier geen effect op. Ten slotte is de effectgrootte berekend (effect size = .79) en gaf deze aan dat er een middelgroot effect is bij het gebruik van beelden om meer begrip te krijgen van de ontwikkeling van de leerling voor de ouders van NT2-leerlingen.
Description: Ouadi-Maachi, I (2016). Ik Zie, Ik Zie, Wat Jij Ook Ziet … I See, I See, What You Also See … Een ontwerpgericht onderzoek naar de invloed van visuele beelden in het ontwikkelingsperspectief van de ‘Nederlands als tweede taal’(NT2) leerling om een eventuele taalbarrière tussen de leraar en de ouders te doorbreken. Juli,11, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6969
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWIOuadi-Maachi- 11072016.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.