Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7021
Title: Het individuele keuze-informatierecht van de patiënt: privaatrecht of publiekrecht?
Authors: Beers, A.P.A.
Keywords: patiëntenrechten
keuze-informatie
WGBO
Wkkgz
rechtszekerheid
patiëntenrichtlijn
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderwerp van deze scriptie betreft de wettelijke regeling van het individuele keuzeinformatierecht van de patiënt, i.e. het recht op informatie over de prijs en kwaliteit van de behandelaar. De vraagstelling is of deze regeling beter in het privaatrecht (art. 7:448 BW) of in het publiekrecht (art. 10 Wkkgz) kan worden geplaatst. De vraagstelling is actueel omdat het wetgevend proces dat de informatierechten van de patiënt moet codificeren nog gaande is. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn juridische argumenten gezocht in de Nederlandse, Duitse en Belgische wetshistorie, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. De gevonden argumenten zijn vervolgens getoetst aan hoger recht, namelijk de Patiëntenrichtlijn, en het in casu voornaamste rechtsbeginsel, namelijk de rechtszekerheid. De conclusie is dat het individuele keuze-informatierecht van de patiënt het meest doelmatig en ordenend geplaatst wordt door het in dezelfde regeling als de andere informatierechten van de patiënt te codificeren. In Nederland is dat in het privaatrecht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7021
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
beers scriptie.pdf637.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.