Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7050
Title: Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek.
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Self-regulation
Self-regulated learning
Pedagogy
Educational differentiation
Integrating individual differences
ICT support of learning
Optimal Education
Design-based research
Double diagnostics
Preventing school problems
Issue Date: Aug-2004
Publisher: Agiel
Citation: Mooij, T. (2004). Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek. In H. Baartman, D. Graas, R. de Groot, & T. Zandberg (Eds.), Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening (pp. 187-198). Utrecht: Agiel.
Abstract: De beoordeling van vorderingen en inzet van (extra) diagnostiek ('indicatiestelling') in het onderwijs kunnen de kans op het ontstaan van problemen bij een kind vergroten. Tijdige herkenning en preventieve ondervanging van de problemen vragen veranderingen in de inhoudelijke, evaluatieve, didactisch-organisatorische en diagnostische systematieken in en rond scholen. Daarom wordt gewerkt aan de opbouw van een inhoudelijk integrerende, pedagogisch-didactische kernstructuur (PDKS). Deze helpt de dialoog en samenwerking tussen opvoedeling(en) of leerling(en), opvoeder(s), leerkracht(en) en andere professionals eenduidig in te richten en te optimaliseren. Didactisch-organisatorische steun wordt verleend door passende software in de vorm van 'Diagnostische, Instructie en Management Systemen' (DIMS). De beoogde veranderingen worden samen met leerkrachten en schoolleidingen ontwikkeld en proefondervindelijk gerealiseerd in enkele scholen voor primair onderwijs. De schoolontwikkeling biedt de contextuele condities ter realisatie van 'verantwoorde zelfregulatie' van elk kind of elke leerling. Dit wordt toegelicht in verschillende praktijkvoorbeelden. Ook worden volgende ontwikkelingen geschetst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7050
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papersItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.