Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7051
Title: Onderpresteren, begaafdheid en leerling- en groepskenmerken in het basisonderwijs.
Authors: Mooij, Ton
Driessen, Geert
Keywords: Giftedness
High ability pupils
Gifted underachievement
Prevalence
Early childhood education
Primary education
Dutch language
Mathematics
Longitudinal research
Secundary analysis
Issue Date: Nov-2007
Citation: Driessen, G., & Mooij, T. (2007). Onderpresteren, begaafdheid en leerling- en groepskenmerken in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46(9), 366-378.
Abstract: In dit artikel staat het onderpresteren van leerlingen in het basisonderwijs centraal. Onderpresteren is opgevat als de discrepantie tussen intelligentie en schools presteren op het gebied van taal en rekenen. Met behulp van secundaire analyse van longitudinale gegevens uit de grootschalige PRIMA-cohort:studie zijn drie vragen beantwoord: 1) Hoe groot is de groep onderpresteerders? 2) Op welk moment begint (en eventueel eindigt) het onderpresteren? 3) Met welke leerling-en klaskenmerken hangt het onderpresteren samen? De analyse heeft betrekking op bijna 5800 leerlingen die in de jaren 2000, 2002 en 2004 in de groepen 4, 6 en 8 zaten. De resultaten laten zien dat er qua taal bij circa 20% en wat betreft rekenen bij 16% van de leerlingen sprake is van onderpresteren. Met name hoogbegaafde leerlingen gaan in de loop van hun schoolloopbaan onderpresteren. Tevens is er een aantal relaties tussen onderpresteren en andere leerlingkenmerken vastgesteld. De bevindingen maken duidelijk dat er zich nog een reservoir aan verborgen talent bevindt in het basisonderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7051
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papersItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.