Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7094
Title: Beginkenmerken en Pedagogisch-Didactische Kern Structuur®: Handleiding voor scholen en leerkrachten in het Primair Onderwijs
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Pedagogisch-Didactische KernStructuur
Primair Onderwijs
Beginkenmerken
Speel-/leerstoflijnen
Screening leerlingkenmerken
Dubbele diagnostiek
Optimaliserend Onderwijs
School improvement
School practice
Handleiding leerkrachten
Information and Communication Technology
Software integration
School improvement
Design-based research
Issue Date: Dec-2009
Citation: Mooij, T. (2009). Beginkenmerken en Pedagogisch-Didactische Kern Structuur®: Handleiding voor scholen en leerkrachten in het Primair Onderwijs. Nijmegen / Heerlen: Radboud Universiteit, ITS / Open Universiteit, Celstec.
Abstract: Kinderen worden in basisscholen veelal in leeftijdsgroepen ingedeeld. Er zijn dan steeds leerlingen die ten opzichte van leeftijdsgenoten heel goed of juist slecht presteren. Dit leidt bij deze 'relatief afwijkende leerlingen' tot demotivatie, gerichtheid op andere activiteiten, en 'onderpresteren'. In de hier voorgestane pedagogiek en didactiek wordt elk kind, per ontwikkelings- of competentiegebied, doorlopend en adequaat gesteund. Dit is ook conform de vigerende onderwijswetgeving. De praktische consequentie is dat het onderwijsaanbod in elke groep of klas steeds dient te zijn afgestemd op de werkelijke (begin)kenmerken van de aanwezige leerlingen. Vervolgens dient elk kind in school steeds iets boven het eigen niveau te kunnen spelen en leren, deels volgens eigen voorkeuren en eigen regulatie. Dit vereist voorbereide onderwijsleersituaties en een doorlopend helder inzicht in relevante diagnostische ontwikkelings- en leerniveaus alsmede in de individuele leerprocessen en -effecten. Praktische realisatie van deze eisen vraagt ten eerste om vaststelling van de beginkenmerken van leerlingen. Ten tweede dient het feitelijke speel- en leeraanbod te zijn georganiseerd in aansluiting op deze individuele beginkenmerken, in een meer flexibele vormgeving dan gebruikelijk. Deze twee onderwijsaspecten worden hier concreet uitgewerkt en ingevuld in het kader van een handleiding voor ontwikkelings- of design-based onderzoek dat samen met leerkrachten en management wordt uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7094
Appears in Collections:2. FEEEL Presentations at conferences and eventsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.