Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMooij, Ton-
dc.date.accessioned2016-10-10T09:31:43Z-
dc.date.available2016-10-10T09:31:43Z-
dc.date.issued2009-12-
dc.identifier.citationMooij, T. (2009). Beginkenmerken en Pedagogisch-Didactische Kern Structuur®: Handleiding voor scholen en leerkrachten in het Primair Onderwijs. Nijmegen / Heerlen: Radboud Universiteit, ITS / Open Universiteit, Celstec.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/7094-
dc.description.abstractKinderen worden in basisscholen veelal in leeftijdsgroepen ingedeeld. Er zijn dan steeds leerlingen die ten opzichte van leeftijdsgenoten heel goed of juist slecht presteren. Dit leidt bij deze 'relatief afwijkende leerlingen' tot demotivatie, gerichtheid op andere activiteiten, en 'onderpresteren'. In de hier voorgestane pedagogiek en didactiek wordt elk kind, per ontwikkelings- of competentiegebied, doorlopend en adequaat gesteund. Dit is ook conform de vigerende onderwijswetgeving. De praktische consequentie is dat het onderwijsaanbod in elke groep of klas steeds dient te zijn afgestemd op de werkelijke (begin)kenmerken van de aanwezige leerlingen. Vervolgens dient elk kind in school steeds iets boven het eigen niveau te kunnen spelen en leren, deels volgens eigen voorkeuren en eigen regulatie. Dit vereist voorbereide onderwijsleersituaties en een doorlopend helder inzicht in relevante diagnostische ontwikkelings- en leerniveaus alsmede in de individuele leerprocessen en -effecten. Praktische realisatie van deze eisen vraagt ten eerste om vaststelling van de beginkenmerken van leerlingen. Ten tweede dient het feitelijke speel- en leeraanbod te zijn georganiseerd in aansluiting op deze individuele beginkenmerken, in een meer flexibele vormgeving dan gebruikelijk. Deze twee onderwijsaspecten worden hier concreet uitgewerkt en ingevuld in het kader van een handleiding voor ontwikkelings- of design-based onderzoek dat samen met leerkrachten en management wordt uitgevoerd.en_US
dc.language.isonlen_US
dc.subjectPedagogisch-Didactische KernStructuuren_US
dc.subjectPrimair Onderwijsen_US
dc.subjectBeginkenmerkenen_US
dc.subjectSpeel-/leerstoflijnenen_US
dc.subjectScreening leerlingkenmerkenen_US
dc.subjectDubbele diagnostieken_US
dc.subjectOptimaliserend Onderwijsen_US
dc.subjectSchool improvementen_US
dc.subjectSchool practiceen_US
dc.subjectHandleiding leerkrachtenen_US
dc.subjectInformation and Communication Technologyen_US
dc.subjectSoftware integrationen_US
dc.subjectSchool improvementen_US
dc.subjectDesign-based researchen_US
dc.titleBeginkenmerken en Pedagogisch-Didactische Kern Structuur®: Handleiding voor scholen en leerkrachten in het Primair Onderwijsen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
Appears in Collections:2. FEEEL Presentations at conferences and eventsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.