Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7178
Title: Hoe kinderen opvoeding en ontwikkeling in eigen beheer kunnen krijgen.
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Self-regulation
Self-regulated learning
School conditions
School innovation
Curriculum development
Double diagnostics
Beginning characteristics at school
Integrating learning differences
Parents' involvement at school
Preschool and primary school
Issue Date: 2009
Publisher: Sdu
Citation: Mooij, T. (2009). Hoe kinderen opvoeding en ontwikkeling in eigen beheer kunnen krijgen. In F. Smit (Red.), Ouders en school. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de praktijk (pp. 102-104). Den Haag: Sdu.
Abstract: Kinderen verschillen naar aard, niveau en tempo van hun ontwikkeling op diverse gebieden. Voor ouders, leerkrachten en professionals in de jeugdgezondheidszorg en hulpverlening zijn dit dagelijkse ervaringsgegevens. Via de voortdurende interactie of wisselwerkingen van aangeboren kenmerken met de directe omgevingskenmerken is opvoeding of instructie van invloed op de ontwikkeling en de leerprocessen en -resultaten van een kind. In enkele ontwikkelscholen voor primair onderwijs wordt getracht de opvoeding en het onderwijs te optimaliseren via inschatting van de beginkenmerken van vierjarigen door ouders en leerkrachten. Hiermee kunnen de opvang en begeleiding van leerlingen in school worden verhelderd en verbeterd. Ook de communicatie tussen thuis en school wordt ondersteund. Volgende stappen betreffen het inrichten van continu ondersteunende curricula in de scholen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7178
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121 2009 Hoe kinderen opvoeding en ontwikkeling in eigen beheer kunnen krijgen. Hfdst.pdf186.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.