Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7183
Title: Optimalisering van leerprocessen en schoolontwikkeling
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Integrating learner differences
Curriculum and instruction
Technology-enhanced learning
Teaching/learning strategies
Multilevel modelling
Optimal education
Early Childhood Education
Entry characteristics
School practice
Design-based researcb
Double diagnostics
Parents' involvement at school
Issue Date: 2012
Publisher: Stichting Conexus
Citation: Mooij, T. (2012). Optimalisering van leerprocessen en schoolontwikkeling. In J. Haverkort, J. van de Logt, & T. van der Zee (Red.), Het geluk van ontwikkelen. Artikelen over onderwijs dat uitgaat van verschillen (pp. 43-48). Nijmegen: Stichting Conexus.
Abstract: Verantwoord omgaan met elk kind in school houdt in dat, vanaf de aanmelding, helder is welke beginkenmerken het bezit. Ook dient sprake te zijn van een voortdurende dialoog tussen ouders en school waarin het kind in zijn gedragsontwikkeling wordt gesteund door ouders, leerkrachten en waar nodig andere professionals uit bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg. Het kind zelf gaat daarbij een steeds grotere rol vervullen. 'Verantwoorde zelfregulatie' betekent hierbij dat het kind zelf, als het ware 'vanzelf, de eigen gedragsmogelijkheden goed kiest en deze zelf, samen met anderen, goed kan realiseren, evalueren, en optimaliseren. Ingegaan wordt op de kenmerken en ontwikkeling van dergelijk optimaliserend onderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7183
Appears in Collections:1. FEEEL Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121 2012 Optimalisering van leerprocessen en schoolontwikkeling. Hfdst.pdf653.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.