Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7185
Title: De implementatie van Hohfeldian legal concepts, ambiguïteit en traceerbaarheid met Semantic Web technologieën
Authors: Slootweg, Pieter
Keywords: Hohfeldian legal concepts
Semantic Web
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek stelt vast hoe en in hoeverre het mogelijk is om Semantic Web-technieken toe te passen bij de implementatie van een juridisch denkkader – de Hohfeldian legal concepts – voor een specifieke casus. Wet- en regelgeving is een vorm van regels in natuurlijke taal. Omdat deze regels er objectief en formeel uitzien, zijn deze regels geschikt voor specificatie met formele logica. Hohfeldian legal concepts zijn een belangrijk hulpmiddel voor het expliciet maken van normatieve juridische relaties tussen partijen. Het maken van requirements die compliant zijn aan wet- en regelgeving kan echter wel lastig zijn. Deze complexiteit ontstaat wanneer wetsartikelen elkaar aanvullen, overlappen of tegenspreken. Daarnaast bevat wetgeving verwijzingen naar andere onderdelen die mogelijk aan verandering onderhevig zijn. Dit maakt aandacht voor traceerbaarheid en ambiguïteit noodzakelijk. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het mogelijk is om juridische requirements gebaseerd op Hohfeldian legal concepts uit te drukken met Semantic Web-technieken. Voor de verschillende Hohfeldian legal concepts is een generieke oplossing uitgewerkt. In dit onderzoek is duidelijk geworden dat de totaalkwalificatie of een bepaalde actie al dan niet is toegestaan, niet alleen bepaald kan worden op basis van de relevante Hohfeldian legal concepts, maar dat hier ook conditional statements in meegewogen moeten worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7185
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160601_Slootweg.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.