Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7186
Title: Het modelleren van processen vanuit het Human Resource Planning perspectief met Semantic Web technologieën
Authors: Beversluis, Enno
Keywords: Actor modelling
Workflow Resource Patterns
BPMN
SBVR
integratie
transformatie
Issue Date: 21-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit afstudeeronderzoek richt zich op de vraag: 'Hoe en in hoeverre kan een bedrijfsproces, benaderd vanuit het Human Resource Planning perspectief, gemodelleerd worden met Semantic Web technologieën?' De onderzoeksvraag valt uiteen in het Human Resource Planning-perspectief, het bedrijfsproces gemodelleerd met BPMN, de bij het bedrijfsproces behorende bedrijfsregels genoteerd in SBVR en het modelleren met Semantic Web-technologieën. In deze afstudeeropdracht wordt een raamwerk gepresenteerd waarmee de beste uitbreiding op BPMN geselecteerd kan worden om het Human Resource Planning-perspectief te modelleren. Door gebruik te maken van het beoordelingsraamwerk is het BPMN-actor-model geselecteerd als meest geschikte uitbreiding om het Human Resource Planning-perspectief te modelleren. In het BPMN-actor-model zijn het BPMN-metamodel, het organisatie-metamodel en het SBVR-metamodel samengevoegd. In een casestudie is een aantal Workflow Resource Patterns met behulp van het BPMN-actor-model gemodelleerd en vervolgens getransformeerd naar Semantic Web-technologieën. Het transformeren naar Semantic Web-technologieën is mogelijk, maar omdat het Semantic Web in tegenstelling tot BPMN uitgaat van de Open World Assumption zal de kennis in het BPMN-actor-model aangevuld moeten worden. Dit maakt het BPMN-actor-model geen logische eerste keuze om bedrijfsprocessen en bedrijfsregels te modelleren op het Semantic Web.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7186
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160921_Beversluis.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.