Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7187
Title: Argumenten bij keuzes die gemaakt kunnen worden bij het inrichten van de IT governance van grote professionele organisaties ten aanzien van de IT-beslissingsdomeinen zoals gedefinieerd door Weill & Ross
Authors: Werelds, Marije
Keywords: IT governance
Weill and Ross
Best practices
Arguments
Issue Date: 16-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Veel organisaties worstelen met hun IT governance; wie doet wat in IT en is dat eigenlijk het handigst en/of efficiĆ«ntst? Deze scriptie bevat de weergave van een literatuuronderzoek, een exploratief onderzoek en een toetsend onderzoek naar de argumenten bij keuzes die gemaakt kunnen worden bij het inrichten van de IT governance van grote professionele organisaties ten aanzien van de IT-beslissingsdomeinen zoals gedefinieerd door Weill & Ross (2004). In het exploratief onderzoek is er door middel van interviews en het bestuderen van documenten van een grote professionele organisatie gekeken of er argumenten voor en tegen een specifiek type besturing (archetypen) zijn die helpen om deze keuzes voor een specifieke organisatie, in dit geval een grote professionele organisatie, te maken. Daarnaast is een vijftal hypotheses, zoals opgehaald uit de literatuurstudie, getoetst bij de case-organisatie. Op basis van het onderzoek is een samenhangend criteriamodel gevormd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7187
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160916_Werelds.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.