Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7188
Title: Agile & COTS software implementatie: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een agile benadering bij het implementeren van complexe COTS software
Authors: Mansvelders, Jeroen
Keywords: Agile software-ontwikkeling
COTS-ontwikkeling
Issue Date: 22-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een aanbeveling over de toepasbaarheid van een agile benadering, bekend uit het software engineering domein, bij het implementeren van complexe COTS-software. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd om te achterhalen waaruit deze agile benadering bestaat en op welke wijze deze een bijdrage zou kunnen leveren aan het implementeren van complexe COTS-software. Volgens de literatuur zou dit mogelijk zijn door het implementatieproces op een andere manier vorm te geven, waarbij rekening gehouden wordt met de agile principes en door gebruik te maken van agile technieken. Tijdens het empirische gedeelte van het onderzoek is een verkennend onderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden hiervan te bepalen. Hiervoor is een enkelvoudige casestudie uitgevoerd, waarbij gekozen is voor het uitvoeren van semigestructureerde interviews, gevolgd door een focus-interview. De deelnemers waren experts op het gebied van complexe COTS-software-implementaties. De eindconclusie van het onderzoek is dat het implementatieproces van complexe COTS-software op een agile manier uitgevoerd kan worden en dat dit kan helpen om de problemen te voorkomen die genoemd worden als mogelijke oorzaak voor het mislukken van complexe COTS-projecten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7188
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160322_Mansvelders.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.