Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7191
Title: Duurzame informatieregistratie op basis van geldende wettelijke bepalingen
Authors: Wengen, Tjeerd van
Keywords: Ampersand
informatiearchitectuur
kennismodel
metadata
documentmanagement
interoperabiliteit
Issue Date: 19-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek gaat over het probleem dat de overheid heeft met haar duurzame informatiehuishouding en aansluitend over mogelijke oplossingen. Vanuit de onderzoeksvraag zijn oorzaken geanalyseerd en is onderzocht welke oplossingsmethoden er bestaan om documentaire informatieregistratie te concretiseren en duurzaam te ontsluiten. Er is geconstateerd dat tussen de bedrijfsprocessen en archiefprocessen een afstand moet worden overbrugd. Hoewel de wettelijke regelgeving duidelijk is, blijkt het geautomatiseerd toepassen van regels in de praktijk een probleem. Een gebrek aan overeenstemming over begrippen en inconsistente gegevensmodellering hindert het automatiseren van de ondersteuning. In de literatuur blijken er op het gebied van informatiehuishouding geen algemene oplossingen voorhanden. Om die reden is Ampersand als aanpak ingezet, waarmee een kennismodel is opgesteld. Dit kennismodel definieert, vanuit de archiefcontext, ontwerppatronen voor het toekennen van bewaartermijnen en voor besluitvorming. Doordat de concepten, relaties en regels daarin exact zijn geformuleerd, kunnen zij zonder interpretatieverschillen in geautomatiseerde systemen worden ge├»mplementeerd. Dit resultaat is door middel van interviews met deskundigen gevalideerd. Daarmee kan worden geconcludeerd dat een aanpak als deze bij elke overheidsorganisatie toegepast zou moeten worden, omdat elke overheidsorganisatie gehouden is aan dezelfde eisen van de archiefwet.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7191
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160419_Wengen.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.