Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7195
Title: Bedrijfsmatige motieven voor deelname aan Open Data Ecosystemen
Authors: Slaats, Pascal
Keywords: Open Data
Open Data Ecosysteem
netwerk
digitale diensten
Issue Date: 21-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Open Data zijn door iedereen herbruikbare en voor ieder doel vrij beschikbaar gestelde gegevens. Het gebruik van Open Data door bedrijven kan de economie stimuleren via de ontwikkeling van een Open Data Ecosysteem. Doordat bedrijven op veranderingen in hun omgeving reageren en via Open Data op elkaar, ontstaat dit netwerk van digitale diensten. Op basis van systematisch literatuuronderzoek naar de participatie van bedrijven binnen Open Data Ecosystemen, is een participatie-referentiemodel ontwikkeld. Participatie ontstaat door het simpelweg toepassen van data, maar ook door het innovatief combineren van technische artefacten tot een nieuw aangeboden dienst. Motieven voor het bedrijfsoverstijgend delen van data zijn bepalend voor de participatie van bedrijven in Open Data Ecosystemen. Echter uit de literatuur wordt onvoldoende duidelijk welke Open Data gerelateerde motieven bedrijven hebben. Daarom is een verkennend kwalitatief inductief onderzoek uitgevoerd met de hoofdvraag: Welke motieven hebben bedrijven om binnen een Open Data Ecosysteem te participeren? Voor dit onderzoek zijn domeindeskundigen geïnterviewd uit de financieel-administratieve sector die werken op het snijvlak van Business en IT. De praktische bijdrage van het onderzoek is de constatering dat voor de ontwikkeling van innovatieve informatiediensten met Open Data de pijlen het best gericht kunnen worden op de stimulering van de vraagarticulatie. De nadruk op data-exploratie ligt voor de hand, omdat daarbij de probleemstelling niet bedrijfsoverstijgend hoeft te zijn. Omdat de bedrijven vooral hun huidige databronnen nog moeten uitnutten, zal dit pas in tweede instantie de behoefte aan Open Data verhogen. Voor de andere aanleidingen zullen er eerst gemeenschappelijke bedrijfsoverstijgende probleemstellingen gevonden moeten worden voor het delen van data.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7195
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160721_Slaats.pdf9.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.