Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7200
Title: De kracht van Service Level Agreements als onderdeel van Risicomanagementmethoden
Authors: Bergen, Marc van
Keywords: Service Level Agreement
IT-outsourcing
Risicomanagementmethoden
Issue Date: 22-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is onderzoek verricht naar het gebruik van Service Level Agreements als onderdeel van risicomanagementmethoden. Doelstelling daarbij was om het inzicht te vergroten in de functie van een Service Level Agreement als onderdeel van risicomanagement toegepast bij IT-outsourcing. Op basis van wetenschappelijke literatuur is een referentiemodel ontwikkeld dat bestaat uit de kenmerken van risicomanagementmethoden. Dit referentiemodel is getoetst op bruikbaarheid binnen een onderzoeksorganisatie. Het referentiemodel besteedt specifiek aandacht aan het definiĆ«ren van eisen die gesteld moeten worden aan IT-outsourcing, het controleren op geleverde prestaties, de kwaliteit van de dienstverlening en het invullen van relatiemanagement. Daarnaast is er aandacht voor financieel beheer in de vorm van kostenbesparingen. Het grootste deel van de onderkende indicatoren uit het referentiemodel bleek van toepassing binnen de onderzoeksorganisatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7200
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160422_Bergen.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.