Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7205
Title: Beïnvloeding van de adaptability van operationele processen door het invullen van capabilities binnen de context van een samenwerkingsrelatie
Authors: Belzen, Michiel van
Keywords: succesfactor
adaptability
capability
IT-dienstverlener
operationele processen
samenwerkingsrelatie
IT-servicemanager
Service Level Agreement
Issue Date: 26-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraagstelling voor dit empirisch onderzoek is: hoe beïnvloeden IT-servicemanagers de adaptability van operationele processen door het invullen van capabilities? Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de manier(en) waarop IT-dienstverleners de adaptability kunnen vergroten. IT-servicemanagers beïnvloeden de adaptability van operationele processen door het invullen van capabilities die in eerder onderzoek zijn gevonden. De IT-servicemanagers concentreren zich bij het invullen/hanteren van capabilities vooral op afstemming met de klant en standaardisatie van operationele processen. Omdat het effect van elke individuele invulling/hantering van een capability niet wordt gemeten, is de regelcyclus niet gesloten. Hierdoor kan een IT-dienstverlener niet vaststellen of de adaptability is veranderd en wat de bijdrage is aan het succes van de samenwerking met een klant. De geldigheid van de resultaten van dit onderzoek is beperkt tot zes casestudies en kan niet worden gegeneraliseerd naar andere cases.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7205
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160926_Belzen.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.