Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7206
Title: Welke rol is bevoegd een ontwerpbeslissing te nemen in een ERP implementatieproject?
Authors: Hoekstra-Denekamp, Martine
Keywords: ERP-software
ERP-implementatieproject
projectorganisatie
rollen
ontwerpbeslissingen
bevoegdheden
Issue Date: 29-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Welke bevoegdheden van ERP-implementatieprojectrollen zijn voor ontwerpbeslissingen in de praktijk daadwerkelijk uitgeoefend en wat zijn de verschillen met de theoretische ERP-implementatieprojectrollen en bevoegdheden uit de literatuur? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven aan de hand van empirisch en literatuuronderzoek. Het empirisch onderzoek is een casestudie uitgevoerd bij een bedrijf waar zeer recent een ERP-softwarepakket is geïmplementeerd. Het onderzoek bestond uit interviewgesprekken met projectmedewerkers en projectdocumentenanalyse. Op basis van de resultaten verkregen in het empirisch onderzoek kan één bevoegdheid worden aangetoond: de bevoegdheid om grote scopewijzigingen te kunnen doorvoeren. Het antwoord op de vraag welke rol deze bevoegdheid uitoefent kan op basis van de onderzoeksresultaten niet eenduidig beantwoord worden, omdat de gegeven antwoorden niet eenduidig waren. Het resultaat is in twee scenario’s uitgewerkt. De literatuur is wel eenduidig, in de geanalyseerde literatuur worden ontwerpbeslissingen uitsluitend door de rol owner goedgekeurd. Om onderscheid te kunnen maken tussen grote en kleine scopewijzigingen is aanvullend informatie ingewonnen over de scope van iedere genomen ontwerpbeslissing. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de conclusie worden getrokken dat er geen onderscheid wordt gemaakt in bevoegdheden op basis van scope. Alle ontwerpbeslissingen worden door één rol goedgekeurd in beide scenario´s. Deze conclusie is gebaseerd op drie geanalyseerde ontwerpbeslissingen en drie meningen van geïnterviewden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7206
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160829_Hoekstra.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.