Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7207
Title: Procesprestatiemetingen in een functionele organisatie
Authors: Roos, Dirk
Keywords: procesprestatiemeting
functionele organisatie
prestatiemeetsysteem
samenwerking tussen afdelingen
Issue Date: 30-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale onderzoeksvraag is of de functioneel ingerichte organisatie en de proceskwaliteit met elkaar te verbinden zijn, zonder de functionele organisatie-inrichting en -besturing los te laten. Welke problemen kunnen optreden bij het vertalen van de overall proceskwaliteit naar de overdrachtsmomenten tussen afdelingen? Welke rol kunnen procesgebaseerde prestatiemeetsystemen daarbij spelen? In het empirisch onderzoek zijn twee samenwerkende afdelingen rond afvalinzameling en de verantwoording daarvan betrokken. Het onderzoek toont kleinschalig aan dat de functioneel ingerichte organisatie en de proceskwaliteit met elkaar te verbinden zijn. In het groepsinterview zijn via een gedachte-experiment de organisatiedoelen geprojecteerd op dit eenvoudige bedrijfsproces. De beide afdelingen kunnen zich vinden in meetbare kwaliteitscriteria op de overdrachtsmomenten. Daarmee zal het bestaande procesgebaseerde prestatiemeetsysteem niet alleen de prestaties van de organisatie kunnen tonen, maar ook de afdelingsprestaties inzichtelijk kunnen maken. Open communicatie op basis van organisatiedoelen, proces- en afdelingskwaliteitseisen spelen op deze kleine schaal de hoofdrol om het procesdenken in de functioneel ingerichte organisatie te vergroten. Het procesgebaseerde prestatiemeetsysteem speelt ook een rol van betekenis. Medewerkers willen objectieve informatie accepteren om hun resultaten te verbeteren. Een meetsysteem kan de organisatie- en afdelingsprestaties dus niet alleen inzichtelijk maken, het maakt de feiten ook acceptabel voor samenwerkende afdelingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7207
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160630_Roos.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.